Groeistoornissen

Korte gestalte

Groeistoornissen
Verwante klieren
/
Verwante hormonen
Groeihormoon

Wat is een korte gestalte?

Langzame of slechte groei en kort zijn worden op verschillende manieren gedefinieerd.

 • Korte gestalte: lengte onder het “derde percentiel van de onderste lijn of -2 standaardafwijkingen” op de groeicurve.

 • Trage groei: de snelheid van de groei neemt af. De groeicurve van het kind kruist de percentiellijnen en buigt af richting lagere percentielen, bijvoorbeeld van het zestigste naar het tiende percentiel. De lengte kan nog wel binnen het normale bereik vallen.

 • Groei onder de gemiddelde lengte van de ouders: een lengte die te kort is vergeleken met wat je zou verwachten als je naar de lengte van de ouders kijkt.

 • Disproportionele groei: de torso en benen/armen groeien niet met dezelfde snelheid. Hierdoor verandert de verhouding tussen de torso en de benen. Normaal gesproken zijn de benen abnormaal kort, maar soms is de torso te kort ten opzichte van een normale beenlengte. Bij deze groeistoornissen is het probleem meestal te vinden in de groeischijven of de botstructuur.

Wat is de oorzaak van een korte gestalte?

De oorzaken van een korte gestalte/slechte groei worden over het algemeen in drie groepen onderverdeeld:

 • Korte gestalte door onbekende oorzaak = idiopathische korte gestalte
  • Familiale korte gestalte met of zonder vertraagde skeletgroei (korte gestalte met groei binnen het gemiddelde bereik van de ouderlengte)
  • Niet-familiale korte gestalte met of zonder vertraagde skeletgroei (korte gestalte met groei onder het gemiddelde bereik van de ouderlengte)
 • Primaire groeistoornissen = stoornissen die van invloed zijn op de groei van de kraakbeenschijven
 • Secundaire groeistoornissen = vanwege een probleem waarbij de groeischijven niet betrokken zijn
  • Ondervoeding
  • Als gevolg van een chronische hart-, nier-, lever- of bloedaandoening
  • Als gevolg van hormoonstoornissen
   • Tekort aan groeihormoon
   • Tekort aan schildklierhormoon
   • Gebrek aan geslachtshormonen (testosteron of oestrogenen)
   • Te veel corticoïden
  • Aanhoudende korte gestalte na de geboorte met een laag gewicht of SGA (short stature for gestational age), klein voor de zwangerschapsduur
  • Groeiremmende medicatie
  • Psychogene oorzaken

Hoe wordt de diagnose van een korte gestalte gesteld?

Om te weten of een kind te lang of te kort is, wordt zijn/haar lengte vergeleken met de lengte van andere jongens of meisjes. Dit kan worden gedaan door de lengte te voorspellen met een groeicurve. De curve moet worden aangepast aan de etnische achtergrond, het geslacht en de leeftijd van het kind.
De positie van de lengte van het kind op de groeicurve is niet de enige factor. Het is ook belangrijk om te controleren op veranderingen in zijn/haar groeicurve (kruisen van ondergelegen percentielen).

Wat zijn de tekenen en symptomen van een korte gestalte?

Zie hierboven

Hoe wordt een korte gestalte behandeld?

De behandeling, indien van toepassing, is afhankelijk van de oorzaak van de korte gestalte.

Gerelateerde bronnen

Neem contact op met een specialist

Op deze website worden geen adviezen gegeven of diagnoses gesteld. Deze website is uitsluitend bedoeld voor het geven van informatie. Hebt u vragen? Praat met uw huisarts of neem contact op met een specialist.