Groeistoornissen

Lange gestalte

Groeistoornissen
Verwante klieren
/
Verwante hormonen
Estradiol
Groeihormoon
Testosteron

Wat is een lange gestalte?

Sommige kinderen zijn al vroeg duidelijk langer dan hun leeftijdsgenoten. Andere kinderen schieten opeens hun leeftijdsgenoten voorbij. “Lang zijn” en “snel groeien” kunnen dus een aantal dingen betekenen.

 • Vanaf jonge leeftijd een lengte boven het “97e percentiel van de bovenste lijn of +2 standaardafwijkingen” op de groeicurve. Dit wordt vaak gezien bij jonge kinderen met lange ouders.
 • Een groeisnelheid die plotseling toeneemt. De groeicurve van het kind kruist de percentiellijnen en buigt af richting hogere percentielen, bijvoorbeeld van het tiende naar het negentigste percentiel. De lengte kan nog wel binnen het normale bereik vallen. Dit groeipatroon is verdacht en moet zeker verder worden onderzocht.
 • Een lengte die nog binnen de curve valt, maar lang is vergeleken met de lengte van de ouders. Dit groeipatroon is ook ongewoon en moet verder worden onderzocht.

Wat is de oorzaak van een lange gestalte?

Familiale lange gestalte

Endocriene stoornissen

 • Hyperthyreoïdie
 • Obesitas
 • Hypofysair gigantisme
 • Voortijdige puberteit

Genetische stoornissen

 • Disproportionele overgroei
  • Syndroom van Beckwith-Wiedemann
  • Homocystinurie
  • Syndroom van Klinefelter (XXY)
  • Syndroom van Marfan
 • Proportionele overgroei
  • Fragiele-X-syndroom
  • Syndroom van Sotos
  • Syndroom van Weaver

Hoe wordt de diagnose van een lange gestalte gesteld?

Om te weten of een kind te lang of te kort is, wordt zijn/haar lengte vergeleken met de lengte van andere jongens of meisjes. Dit kan worden gedaan door de lengte te voorspellen met een groeicurve.  De curve moet worden aangepast aan de etnische achtergrond, het geslacht en de leeftijd van het kind.
De positie van de lengte van het kind op de groeicurve is niet de enige factor. Het is ook belangrijk om te controleren of de groei van het kind de bovenliggende percentielen doorkruist (versnelling van de groei).

Wat zijn de tekenen en symptomen van een lange gestalte?

Zie hierboven

Hoe wordt een lange gestalte behandeld?

De behandeling, indien van toepassing, is afhankelijk van de oorzaak van de lange gestalte.

Gerelateerde bronnen

Neem contact op met een specialist

Op deze website worden geen adviezen gegeven of diagnoses gesteld. Deze website is uitsluitend bedoeld voor het geven van informatie. Hebt u vragen? Praat met uw huisarts of neem contact op met een specialist.