BESPEED

Belgian Society for Pediatric Endocrinology and Diabetology

BESPEED is de afkorting voor  “Belgian Society for Pediatric Endocrinology and Diabetes”, of vertaald, de Belgische Vereniging voor Kinderendocrinologie en Diabetologie.

BESPEED vzw-asbl is een wetenschappelijke vereniging zonder winstoogmerk (vzw) van kinderartsen die zich gespecialiseerd hebben in hormoonstoornissen bij kinderen.  De vereniging in ontstaan in 1983 uit een adviescommissie van het Ministerie van Volksgezondheid en werd in 1989 een officiële vzw.

Het doel van de vereniging is

  • het optimaliseren van de patiëntenzorg in de kinderendocrinologie
  • het bevorderen van het wetenschappelijk onderzoek
  • het correct informeren van het publiek over hormoonproblemen en diabetes bij kinderen

Hieronder vindt u de lijst van de BESPEED leden.

Het doel van BESPEED

Het doel van de vereniging is

  • het optimalisern van de patiëntenzorg in de kinderendocrinologie
  • het bevorderen van het wetenschappelijk onderzoek
  • het correct informeren van het publiek over hormoonproblemen en diabetes bij kinderen

Prof Dr Philippe LYSY

President/ Président

Dr Marianne BECKER

Secrétaire/Secretaris

Prof Dr Jean de Schepper

Trésorière/Penningmeester

Neem contact op met een specialist

Op deze website worden geen adviezen gegeven of diagnoses gesteld. Deze website is uitsluitend bedoeld voor het geven van informatie. Hebt u vragen? Praat met uw huisarts of neem contact op met een specialist.