University Hospital Ghent

 

In het Universitair Ziekenhuis Gent wordt door een multidisciplinair team van artsen en verpleegkundigen hoog-gespecialiseerde en warme zorg op maat verleend aan kinderen en jongeren met endocrinologische aandoeningen of met diabetes.

Alle informatie over het team, de aandoeningen waarvoor je terecht kan, en het maken van afspraken  kan je vinden via deze link: Endocrinologie en diabetologie​ kinderen en adolescenten | UZ Gent

Je vindt er tevens informatie over :

het Prader Willi expertise centrum : Prader-Willi-expertisecentrum | UZ Gent

het centrum voor geslachtontwikkeling : Centrum voor geslachtsontwikkeling | UZ Gent

het kinder Genderteam : Zorgaanbod Centrum voor seksuologie en gender | UZ Gent

het multidisciplinair Turner Team : Turnerkliniek | UZ Gent

In deze centra wordt topreferente zorg aangeboden voor deze verschillende doelgroepen. Deze centra zijn toonaangevend in Europa en behoren tot de Europese Referentiecentra.

Naam Ziekenhuis URL Ziekenhuis Plaats
Dr. Kathleen De Waele University Hospital Ghent https://www.uzgent.be/patient/zoek-een-arts-of-dienst/endocrinologie-en-diabetologie-kinderen-en-adolescenten Gent
Dr. Sarah Van Aken University Hospital Ghent https://www.uzgent.be/patient/zoek-een-arts-of-dienst/endocrinologie-en-diabetologie-kinderen-en-adolescenten Gent
Dr. Saskia Van der Straaten University Hospital Ghent https://www.uzgent.be/patient/zoek-een-arts-of-dienst/endocrinologie-en-diabetologie-kinderen-en-adolescenten Gent
Prof. Dr. Jean De Schepper University Hospital Ghent https://www.uzgent.be/patient/zoek-een-arts-of-dienst/endocrinologie-en-diabetologie-kinderen-en-adolescenten Gent
Prof. Dr. Martine Cools University Hospital Ghent https://www.uzgent.be/patient/zoek-een-arts-of-dienst/endocrinologie-en-diabetologie-kinderen-en-adolescenten Gent
Naam
Dr. Kathleen De Waele
University Hospital Ghent
Gent
https://www.uzgent.be/patient/zoek-een-arts-of-dienst/endocrinologie-en-diabetologie-kinderen-en-adolescenten
Dr. Sarah Van Aken
University Hospital Ghent
Gent
https://www.uzgent.be/patient/zoek-een-arts-of-dienst/endocrinologie-en-diabetologie-kinderen-en-adolescenten
Dr. Saskia Van der Straaten
University Hospital Ghent
Gent
https://www.uzgent.be/patient/zoek-een-arts-of-dienst/endocrinologie-en-diabetologie-kinderen-en-adolescenten
Prof. Dr. Jean De Schepper
University Hospital Ghent
Gent
https://www.uzgent.be/patient/zoek-een-arts-of-dienst/endocrinologie-en-diabetologie-kinderen-en-adolescenten
Prof. Dr. Martine Cools
University Hospital Ghent
Gent
https://www.uzgent.be/patient/zoek-een-arts-of-dienst/endocrinologie-en-diabetologie-kinderen-en-adolescenten

Neem contact op met een specialist

Op deze website worden geen adviezen gegeven of diagnoses gesteld. Deze website is uitsluitend bedoeld voor het geven van informatie. Hebt u vragen? Praat met uw huisarts of neem contact op met een specialist.