Syndroom, genetische afwijking

Prader-Willi syndroom (PWS)

Syndroom, genetische afwijking
Verwante klieren
/
Verwante hormonen
Estradiol
Groeihormoon
Testosteron

Wat is het Prader-Willi syndroom?

Het Prader-Willi syndroom (PWS) is een zeldzame genetische stoornis die bij één op de 15.000 geboorten voorkomt. Het kan bij zowel mannen als vrouwen voorkomen. In België en Luxemburg worden ieder jaar 4-5 kinderen met PWS geboren. PWS is een spectrum van stoornissen en de ernst en frequentie van de symptomen kunnen verschillen.

Waardoor wordt het Prader-Willi syndroom veroorzaakt?

De symptomen van het Prader-Willi syndroom worden waarschijnlijk veroorzaakt door de dysfunctie van een gedeelte van de hersenen dat de hypothalamus heet.

PWS wordt veroorzaakt door een gebrek aan actief genetisch materiaal in een bepaald gedeelte van chromosoom 15 (15q11-q13). Normaal gesproken heeft iedereen één chromosoom 15 van de vader en één van de moeder. De genen in het gedeelte 15q11-q13 werken alleen wanneer ze van de vader afkomstig zijn. Bij PWS leidt een genetisch defect tot inactiviteit van chromosoom 15 van de vader (paternaal chromosoom 15).

Deze genetische problemen treden bijna altijd (98%) sporadisch op: dat houdt in dat ze niet aanwezig zijn bij een van de ouders. De kans dat dit nogmaals gebeurt bij het volgende kind is daarom erg klein, behalve in specifieke gevallen. Het is daarom verstandig om dit risico op opnieuw optreden te bespreken met een klinisch geneticus.

Hoe wordt de diagnose van het Prader-Willi syndroom gesteld?

De vermoedelijke diagnose van het Prader-Willi syndroom wordt meestal voorgesteld door een arts op basis van klinische symptomen. De diagnose wordt vervolgens bevestigd met een bloedmonster dat wordt geanalyseerd in het genetisch laboratorium.

Wat zijn de tekenen en symptomen van het Prader-Willi syndroom?

Het syndroom wordt gekenmerkt door spierzwakte, problemen met voeden tijdens de eerste levensjaren, gevolgd door obsessief eten en obesitas vanaf het vierde jaar, korte gestalte, onderontwikkeling van de geslachtsorganen, mentale achterstand en gedragsproblemen.

Hoe wordt het Prader-Willi syndroom behandeld?

Er is momenteel geen behandeling die alle symptomen van PWS kan verhelpen. De verschillende aspecten moeten daarom afzonderlijk worden aangepakt.

Een multidisciplinaire benadering (arts, verpleegkundige, fysiotherapeut, ergotherapeut, spraaktherapeut, diëtist) wordt sterk aanbevolen en kan de psychomotorische ontwikkeling van patiënten aanzienlijk verbeteren en obesitas voorkomen.

Groeihormoontherapie kan bijdragen aan het verbeteren van de spiersterkte en lichaamssamenstelling.

Neem contact op met een specialist

Op deze website worden geen adviezen gegeven of diagnoses gesteld. Deze website is uitsluitend bedoeld voor het geven van informatie. Hebt u vragen? Praat met uw huisarts of neem contact op met een specialist.