BESPEED Turner Day 25/3/2023

BESPEED TURNER DAY

folder : BESPEED TURNER DAY folder_10012023

Informatieve dag voor patiënten met het syndroom van Turner, hun families en geïnteresseerden

Journée d’information pour les patients atteints du syndrome de Turner, leur famille et les personnes intéressées

Zaterdag – Samedi 25/3/2023

10:30  –  16:00

Auditorium Koning Boudewijn. Auditoire Roi Baudouin

Mounierlaan. Avenue Mounier

Brussel. 1200. Bruxelles

Information/ informatie: info@bespeed.org

Deelname gratis/ Participation gratuite

Kinderen welkom–aangepast programma

Enfants bienvenus-programme adapté

 

Inschrijven via QR code of link voor 15/3/2023

Inscription par code QR  ou lien avant 15/3/2023

https://forms.office.com/r/cMVsLiEeBg

 

 

Programma Nederlandstalig

10u 30 : Onthaal

10u55 : Welkom

11u : Diagnose van het syndroom van Turner : nieuwe perspectieven, belang van duidelijke communicatie (Dr H. Dotremont, UZA – Antwerpen)

Getuigenis van moeder met dochtertje met prenatale diagnose

12u : Fertiliteitsbehandelingen bij het syndroom van Turner : huidige stand van zaken              (Prof M. Devos – UZ Brussel)

Getuigenis van moeder over cryopreservatie van haar eigen eicellen voor haar Turner dochter

13u-14u : lunch – break

14 u : Transitie van pediatrische zorg naar Volwassenenzorg : belang van multidisciplinaire zorg (Prof. J. De Schepper-UZ Brussel)

Getuigenis

15 u : voorstelling Turnerkontakt

15u15: Discussie en vragen

15u30 : afronding

Programme francophone

10h30 : Accueil

10h55 : Introduction

11h : Diagnostic du syndrome de Turner : nouvelles perspectives, importance de la communication (Prof C. Heinrichs-HUDERF Bruxelles)

Témoignage

12 h : Transition des soins pédiatriques vers les soins adultes : importance des soins multidisciplinaires (Prof J. De Schepper-UZ Brussel)

Témoignage d’une maman/jeune fille

13h-14h : lunch – break

14h : Traitements de la fertilité chez des patients atteints du syndrome de Turner : Actualités  (Prof. M Devos-UZ Brussel)

Témoignage d’une jeune maman sur la cryopréservation de ses ovocytes pour sa fille

15h : Présentation Solidarité Turner

15h15 : Discussion et questions

15h30 : Conclusions

 

 

Neem contact op met een specialist

Op deze website worden geen adviezen gegeven of diagnoses gesteld. Deze website is uitsluitend bedoeld voor het geven van informatie. Hebt u vragen? Praat met uw huisarts of neem contact op met een specialist.