Welkom op de site van BelEndo - Bienvenue sur le site BelEndo

Informations pour et concernant les enfants présentant des troubles hormonaux – problèmes de croissance – diabète,

Redigées par les membres de BESPEED, La Societé Belge d’ Endocrinologie et de Diabétologie Pédiatrique

Continuez en Français

bespeed

Informatie over kinderen met hormonale aandoeningen   – groeistoornissen – diabetes

Geschreven door leden van BESPEED,

De Belgische Vereniging voor Pediatrische Endocrinologie en Diabetologie

Ga verder in het Nederlands