Overgewicht en obesitas bij kinderen en jongeren Oorzaak en behandeling donderdag 30/5/2024 – Nederland

locatie :

NH Hotel

Stationsstraat 75
3811 MH Amersfoort
Nederland

Programma
09:00 – Ontvangst met koffie/thee en uitreiking congresmap
09:30 – Opening door de dagvoorzitter
Greta Noordenbos, universitair docent en senior onderzoeker Klinische Psychologie Universiteit
Leiden
Prevalentie, achtergronden en gevolgen van overgewicht en obesitas bij jongeren
Het belang van preventieve en vroegtijdige diagnostiek en aanpak van overgewicht
Kenmerken en onderliggende psychosociale achtergronden van overgewicht en obesitas
10:00 – Aanpakken van overgewicht in crisistijden
Anita Vreugdenhil, kinderarts maag-, darm-, leverziekten. Hoofd expertisecentrum COACH; Centre
for Overweight Adolescent and Children’s Healthcare, Maastricht UMC+
Onderzoek naar de invloed van de coronamaatregelen op overgewicht bij kinderen en jongeren
laat een dramatische verslechtering zien. Hoe kunnen we onze kennis en kunde versneld
inzetten?
Wat zijn de lessons learned over preventie en interventie in tijden van crisis?
Hoe houdt u interventies in stand wanneer prioriteiten elders liggen?
Welke interventies en hulp kunt u bieden aan kinderen die binnen een risicogroep vallen?
10:45 – Koffie- en theepauze
11:00 – Emotieregulatie en eetgedrag: kind- en omgevingsfactoren
Tiffany Naets, psycholoog en onderzoeker Universiteit Gent en docent opleiding Voedings- en
Dieetkunde Odisee Hogeschool
Verstoord eetgedrag verklaard vanuit verschillende psychologische modellen: de rol van
emotioneel eten – definitie en prevalentie
De relatie tussen (dagelijkse) stress en emotioneel eten voor het begrijpen van snack-intake en
gewichtstoename bij jongeren
Het emotieregulatiemodel: emotie-eten is een secundaire emotieregulatie strategie
De rol van de vroege hechtingsrelatie bij het ontwikkelen van emotieregulatie
Emotioneel eten: hoe screening doen en plaatsen in een werkmodel voor het maken van de
juiste behandeldoelstelling – vragenlijst onderzoek en de dagboekmethode
Hoe emotioneel eten behandelen binnen een gewichtscontroleprogramma? Nieuwe inzichten
Erica van den Akker, kinderarts-endocrinoloog, universitair hoofddocent Erasmus MC, lid NVK
stuurgroep obesitas bij kinderen, medeoprichter Centrum Gezond Gewicht
Eetlustregulatie en verzadiging is van kritisch belang voor de overleving. Hoe werken deze
complexe mechanismen precies?
Hoe werkt eetregulatie in de hersenen en welke signalen uit het lichaam en de omgeving spelen
hierin een rol?
Wat gebeurt er wanneer deze regelsystemen verstoord zijn en er resistentie is in de
verzadigingssignalen van een kind?
Krijg een dieper inzicht in de factoren die van invloed zijn op eetlust zoals stress, slaap,
hormonen, medicatie en genen
12:45 – Lunchpauze
13:45 – Ervaringsverhaal
David Paul Ramharak-Peters, ervaringsdeskundige
Mijn ervaringen met een leven lang overgewicht
Zorg- en hulpverlening; wat ging goed en wat kan beter?
Gezonde leefstijl of je nu dik of dun bent – mijn visie
14:30 – Kinderen met obesitas bij de kinderarts
Steven Hustinx, kinderarts AlleskITs
Oorzaken en gevolgen van overgewicht en obesitas bij kinderen en jongeren
Meer dan leefstijlverandering, op zoek naar de onderliggende (systeem)problematiek –
overgewicht en/of obesitas in zijn context
Concrete handvatten voor aanpak en communicatie in de spreekkamer
15:15 – Koffie- en theepauze
15:30 – Netwerkaanpak Kind naar Gezonder Gewicht
Bibian van der Voorn, obesitasarts, onderzoeker bij de Vrije Universiteit Amsterdam en
projectleider van Care for Obesity.
Netwerkaanpak Kind naar Gezonder Gewicht: ondersteuning en zorg als onderdeel van een
integrale aanpak met aandacht voor zorg én preventie
12:00 – Eetlustregulatie honger en verzadiging
Landelijk model ketenaanpak voor kinderen met overgewicht en obesitas: visie, proces, partners,
financiering
Hulpmiddelen voor professionals bij het Landelijk model
Welke woorden gebruikt u in het gesprek met kind en gezin over overgewicht of obesitas?

inschrijven

Contact a specialist

This website is not intended to provide advice or a diagnosis. This website is only intended to provide information. Do you have questions? Talk to your doctor or contact a specialist