Universitair Ziekenhuis Leuven

De afdeling kinderendocrinologie van UZ Leuven onderzoekt en behandelt kinderen en adolescenten met problemen die verband houden met:

  • lengtegroei
  • puberteitsontwikkeling
  • hypothalamo-hypofysaire functie
  • bijnier-, schildklier- en bijschildklier-functie
  • geslachtsdifferentiatie en gonadale functie
  • afwijkingen in de lichaamssamenstelling (bv. vetexces zonder overgewicht)
  • obesitas bij kinderen en adolescenten

De dienst kinderendocrinologie werkt nauw samen met andere disciplines voor de opvolging van kinderen en adolescenten met algemene aandoeningen die het hormonale stelsel beïnvloeden, dit onder meer binnen de oncologie, neurologie, cardiologie, neonatologie, reumatologie, metabole ziekten, gastro-enterologie, nefrologie en transplantatie.

Er zijn ook multidisciplinaire raadplegingen voor kinderen met een (neuro-)oncologische voorgeschiedenis, Prader-Willi syndroom, Noonan syndroom, Williams-Beuren syndroom … in samenwerking met diverse paramedici en het Centrum voor Menselijke Erfelijkheid. Daarnaast werkt onze dienst kinderendocrinologie actief samen met de dienst volwassen endocrinologie op georganiseerde transitieraadplegingsmomenten, om aldus de overgang van de pediatrische naar de volwassen zorg te vergemakkelijken.

Het multidisciplinaire kinderdiabetesteam richt zich op de diagnose en behandeling van diabetes bij kinderen en jongeren tot 18 jaar https://www.uzleuven.be/nl/kindergeneeskunde/kinderdiabetes

Het medisch team is ook actief op het gebied van onderzoek, meer bepaald op het gebied van diabetes bij kinderen http://www.gppad.org/ http://www.innodia.eu/ …), obesitas, groei en Prader-Willi syndroom en in de zoektocht naar de genetische origine van verschillende endocrinologische aandoeningen.

Op internationaal niveau is de groep een referentiecentrum van het European Reference Network https://endo-ern.eu/) en van SWEET https://www.sweet-project.org/. Verder is de groep ook actief betrokken bij de Belgian Society of Paediatric Endocrinology and Diabetes (https://www.bespeed.org/).

Naam Ziekenhuis URL Ziekenhuis Plaats
Dr Nele Reynaert Universitair Ziekenhuis Leuven https://www.uzleuven.be/nl/raadplegingen/endocrinologie-kinderraadpleging Leuven
Dr. An Jacobs Universitair Ziekenhuis Leuven https://www.uzleuven.be/nl/raadplegingen/endocrinologie-kinderraadpleging Leuven
Dr. Dominique Beckers Universitair Ziekenhuis Leuven https://www.uzleuven.be/nl/raadplegingen/endocrinologie-kinderraadpleging Leuven
prof. Dr. Anne Rochtus Universitair Ziekenhuis Leuven https://www.uzleuven.be/nl/raadplegingen/endocrinologie-kinderraadpleging Leuven
Prof. Dr. Kristina Casteels Universitair Ziekenhuis Leuven https://www.uzleuven.be/nl/raadplegingen/endocrinologie-kinderraadpleging Leuven
Naam
Dr Nele Reynaert
Universitair Ziekenhuis Leuven
Leuven
https://www.uzleuven.be/nl/raadplegingen/endocrinologie-kinderraadpleging
Dr. An Jacobs
Universitair Ziekenhuis Leuven
Leuven
https://www.uzleuven.be/nl/raadplegingen/endocrinologie-kinderraadpleging
Dr. Dominique Beckers
Universitair Ziekenhuis Leuven
Leuven
https://www.uzleuven.be/nl/raadplegingen/endocrinologie-kinderraadpleging
prof. Dr. Anne Rochtus
Universitair Ziekenhuis Leuven
Leuven
https://www.uzleuven.be/nl/raadplegingen/endocrinologie-kinderraadpleging
Prof. Dr. Kristina Casteels
Universitair Ziekenhuis Leuven
Leuven
https://www.uzleuven.be/nl/raadplegingen/endocrinologie-kinderraadpleging

Neem contact op met een specialist

Op deze website worden geen adviezen gegeven of diagnoses gesteld. Deze website is uitsluitend bedoeld voor het geven van informatie. Hebt u vragen? Praat met uw huisarts of neem contact op met een specialist.