Hoe werken hormonen?

Hormonen sturen cellen

Hormonen zijn chemische stoffen die door klieren worden geproduceerd en via het bloed worden vervoerd naar een andere plaats in het lichaam om daar hun werk te doen. Hormonen reizen vaak in het bloed gebonden aan transporteiwitten die zeer groot zijn en de bloedvaten niet kunnen verlaten. De hormonen zelf kunnen wel door de bloedvatwand en drijven tussen de cellen van de weefsels tot ze hun “receptor” gevonden hebben. Als het hormoon zijn receptor activeert, stimuleert dat de cel om iets te doen: bvb samentrekken of een eiwit produceren.hoe hormonen werken zonder titelDe productie van een hormoon wordt meestal gecontroleerd door een soort” thermostaat “. Is er te weinig hormoon in het bloed dan zal de producerende klier gestimuleerd worden ( meestal door een ander hormoon) om meer te maken. Als het hormoonpeil te hoog is, zal de stimulatie wegvallen. Dit gelijkt een beetje op de verwarming in ons huis. Is het te koud dan zal de thermostaat de verwarming opzetten en als de temperatuur juist is, wordt de verwarming uit gezet. Vaak wordt het stimulerende hormoon op zijn beurt ook weer gecontroleerd door een ander hormoon ( of hormonen). Er ontstaat zo een gans netwerk van hormonen en we spreken dan ook over “hormoonassen”bvb de schildklieras of de bijnieras.

In deze sectie van de website behandelen we kort de werking van verschillende hormonale systemen en hun effect op de stofwisseling.