schildklierstoornissen

Ziekte van Hashimoto

schildklierstoornissen
Verwante klieren
Schildklier
Verwante hormonen
T4
TSH

Wat is de ziekte van Hashimoto?

De ziekte van Hashimoto is een auto-immuunziekte.

De ziekte kan het volgende veroorzaken:

  • Euthyroïdie (auto-immuniteit zonder stoornis)
  • Hypothyreoïdie
  • Of hyperthyreoïdie (hashitoxicose)

Waardoor wordt de ziekte van Hashimoto veroorzaakt?

Deze vorm van hypothyreoïdie is een auto-immuunziekte. Het immuunsysteem breekt de cellen van de schildklier langzaam af, waardoor deze steeds minder schildklierhormoon aanmaken. Het is niet duidelijk waarom het immuunsysteem de schildkliercellen aanvalt. Het komt vaker voor bij mensen met andere auto-immuunziekten en er is ook een familiale tendens voor het ontwikkelen van de ziekte van Hashimoto.

Hoe wordt de diagnose van de ziekte van Hashimoto gesteld?

De diagnose van de ziekte van Hashimoto wordt gesteld aan de hand van bloedtests waarbij wordt gecontroleerd op antistoffen tegen de schildklier, thyreoïdperoxidase-antistoffen (anti-TPO), die bij haast alle mensen met de ziekte van Hashimoto voorkomen.

Uit een bloedanalyse blijkt dat het gehalte schildklierhormoon (T4 of vrije T4) te laag is en dat het gehalte schildklierstimulerend hormoon (TSH) te hoog is. Antistoffen (meestal thyreoïdperoxidase-antistoffen) zijn aanwezig.

Wat zijn de tekenen en symptomen van de ziekte van Hashimoto?

De vernietiging van de schildklier verloopt traag en de symptomen ontwikkelen zich meestal zeer geleidelijk. De meest voorkomende symptomen bij kinderen zijn:

  • vertraging van de groei en gelijktijdige gewichtstoename
  • vermoeidheid
  • gevoel van kou
  • verstopping
  • vertraagde puberteit
  • menstruatiestoornissen
  • haaruitval en droge huid

Hoe wordt de ziekte van Hashimoto behandeld?

De behandeling bestaat uit het innemen van aanvullend schildklierhormoon in de vorm van tabletten. De dosis verschilt per persoon en wordt aangepast op basis van de uitslag van bloedtests tijdens de behandeling.

Als de werking van de schildklier normaal blijft en de schildklier niet vergroot is, is er geen behandeling nodig.

Neem contact op met een specialist

Op deze website worden geen adviezen gegeven of diagnoses gesteld. Deze website is uitsluitend bedoeld voor het geven van informatie. Hebt u vragen? Praat met uw huisarts of neem contact op met een specialist.