Binnenkort staat de nieuwe site van BESPEED online. BESPEED is de afkorting voor “Belgian Society for Pediatric Endocrinology and Diabetology”, of vertaald, de Belgische Vereniging voor Kinderendocrinologie en Diabetologie. De nieuwe site, https://www.belendo.be is er voor patiënten, zorgverstrekkers en artsen.