Niet familiaal kleine gestalte van onbekende oorsprong

Niet familiaal kleine gestalte van onbekende oorsprong

De kenmerken van een niet familiale kleine gestalte zijn:

  • Een lengte onder de onderste lijn op de groeicurve ( onder -2 SD lijn of de 3de percentiellijn)
  • De lengte is abnormaal voor de lengte van de ouders, ze ligt met andere woorden buiten het “doellengtebereik” .  Men berekent eerst de doellengte:
    • (Lengte vader + lengte moeder + 13)/2 voor jongens
    • (Lengte vader + lengte moeder – 13)/2 voor meisjes
  • Van dit getal trek je 8.5 cm af ( onderste grens) of tel je 8.5 cm bij ( bovenste grens). Je zet beide punten uit op de groeicurve op een leeftijd van 20 jaar. Dan bekijk je op welke percentiel- of SD lijn beide punten vallen. Als de lengte van het kind onder de percentiellijn van de onderste grens  valt,  dan is de gestalte niet normaal voor de ouders.
  • De groeisnelheid is normaal. De curve loopt vanaf de leeftijd van 2-3 jaar dus parallel met de percentiellijnen op de groeicurve.
  • Tijdens de puberteit lijkt er een zekere inhaalgroei te gebeuren, maar deze kinderen hebben vaak een bescheiden puberteitsgroeispurt en eindigen met een kleine lengte.

 

De oorzaken van deze niet-familiale kleine gestalte kunnen zeer uiteenlopend zijn. Er kan bijvoorbeeld bij het kind een verandering in een gen opgetreden zijn dat niet aanwezig is bij de ouders (genetische oorzaak) of het kind kan een chronische aandoening hebben.

groeicurve niet familiaal zonder vertraagde skeletrijping

Vaak wordt een niet familiale kleine gestalte veroorzaakt door een trage skeletrijping.  De “botleeftijd” loopt dan 2-4 jaar achter op de kalenderleeftijd en ook de puberteitsgroeispurt komt later dan gemiddeld. Dit maakt het lengteverschil met de klasgenoten nog groter, vermits zij eerder een groeiversnelling krijgen.  De uiteindelijke lengte is wel hoger dan men op kinderleeftijd zou vermoeden omdat deze kinderen langer blijven groeien.

groeicurve niet familiaal met vertraagde skeletrijping

Voor deze vorm van kleine gestalte bestaat er op dit moment in België en in de rest van Europa geen goedgekeurde behandeling. Groeihormoonbehandeling is dan ook te beschouwen als een experimentele therapie. In de Verenigde Staten is een behandeling met hoge dosissen groeihormoon soms mogelijk wanneer men aan strikte voorwaarden voldoet.  De resultaten van de behandeling zijn zeer wisselend.