Te grote gestalte

een grote gestalte - abnormaal snel groeien

Sommige kinderen zijn van op jonge leeftijd duidelijk groter dan hun leeftijdsgenoten.  Andere kinderen beginnen plots sneller te groeien en steken hun leeftijdsgenoten voorbij.  “Groot zijn” en “snel groeien” kan dus verschillende dingen betekenen:

  1. Een lengte boven de “bovenste lijn 97ste percentiel of +2 standaardafwijkingen” op de groeicurve vanaf jonge leeftijd.

Dit  ziet men vaak bij kinderen met grote ouders.

nl vlaamse groeicurve jongens 2-20j te grote gestalte

  1. Een groeisnelheid die plots hoger wordt waardoor de groeicurve van het kind de percentiellijnen doorkruist naar hogere percentielen toe, bvb van de 10de naar de 90ste percentiel .  De lengte kan daarbij nog steeds “binnen de groeicurve” vallen.

Dit groeipatroon is verdacht en moet zeker verder onderzocht worden.

nl vlaamse groeicurve jongens 2-20j te grote gestalte familiaal

  1. Een lengte die nog binnen de curve ligt maar wel groot is ten opzichte van de lengte van de ouders. Ook dit groeipatroon is ongewoon en verdient verder onderzoek.

nl vlaamse groeicurve jongens 2-20j te grote gestalte voor ouderlengte