Hormonale Aandoeningen

Als de sturing door de hormonen steken laat vallen

Hormonale aandoeningen vallen ruwweg onder een 3 tal groepen:

  1. overproductie van een hormoon: we zetten dan meestal het woordje HYPER voor het hormoon. Hyperthyreodie betekent bij voorbeeld, een teveel aan schildklierhormoon
  2. onvoldoende afscheiding van een hormoon: hiervoor gebruiken we het woord HYPO: hypothyreoidie = teweinig aanmaak van schildklierhormoon.
  3. onvoldoende werking van een hormoon: bij type 2 diabetes bij voorbeeld wordt er wel voldoende insuline aangemaakt maar het lichaam reageert te weinig op dit hormoon

 

Omdat hormonen vaak in netwerken functioneren, kan de oorzaak van een hormonale stoornis op verschillende niveaus liggen. Een overproductie van cortisol bij voorbeeld kan in de bijnier zelf liggen (bvb door een tumor in de bijnier) maar kan ook het gevolg zijn van een overproductie van het hormoon ACTH in de hypofyse dat de aanmaak van cortisol in de bijnier stimuleert.

In deze sectie zullen de stoornissen in de verschillende hormoonsystemen aan bod komen. Hier en daar bespreken we ook aandoeningen die geen hormonale oorzaak hebben, maar er wel mee kunnen behandeld worden.