Privacybeleid

Versie 1.0 – Deze pagina is het laatst gewijzigd op 15/10/2021.

Dit privacybeleid is van toepassing op deze website. Deze website is eigendom van ”Belgian Society for Paediatric Endocrinology and Diabetology (BESPEED)” met ondernemingsnummer BE0439.302.013.

In deze privacyverklaring wordt uitgelegd hoe de website omgaat met persoonlijke gegevens die op deze website zijn verzameld. We waarderen uw vertrouwen en willen ervoor zorgen dat u ons beleid en onze praktijken met betrekking tot de gegevensbescherming begrijpt. Daarom raden we u aan deze privacyverklaring te lezen. Deze website is niet bedoeld om advies te verlenen of een diagnose te stellen. Deze website is enkel bedoeld om informatie te verstrekken.

BESPEED is niet verantwoordelijk voor het privacybeleid van andere websites en bronnen.

1.BESPEED verbindt zich ertoe uw persoonlijke gegevens te beschermen

We doen er alles aan om de veiligheid en vertrouwelijkheid van uw persoonlijke gegevens te beschermen. We gebruiken passende technische en organisatorische maatregelen op een zodanige manier dat de verwerking van persoonsgegevens voldoet aan de vereisten van de nationale en Europese wetgeving en de bescherming van uw rechten waarborgt.

Als u vragen heeft over hoe wij omgaan met uw persoonlijke gegevens of deze beschermen, aarzel dan niet om contact met ons op te nemen: philippe.lysy@saintluc.uclouvain.be

2.Welke persoonlijke gegevens verzamelen we? 

We verzamelen enkel persoonlijke gegevens door het gebruik van cookies op deze website. Raadpleeg hieronder het cookiebeleid  voor meer informatie.

3. Hoe lang bewaren we uw persoonlijke gegevens?

We zullen uw persoonlijke gegevens niet langer bewaren dan nodig is om de doeleinden te bereiken die in deze privacyverklaring worden uiteengezet. Uw persoonlijke gegevens worden na 2 jaar verwijderd.

4.Aan wie zullen wij uw persoonlijke gegevens bekendmaken?

We zullen uw persoonlijke gegevens niet bekendmaken aan derden, inclusief derden buiten de EU / EER.

5.Uw rechten

U heeft het recht om:

  • Toegang te vragen tot de persoonlijke gegevens die we van u hebben;
  • Verzoek in te dienen om rectificatie, verwijdering of beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens;
  • Bezwaar te maken tegen de verwerking van persoonsgegevens;
  • Je gegevens te ontvangen in een gestandaardiseerd format (wat betekent dat uw gegevens moeten worden overgedragen naar een andere organisatie in machinaal leesbaar standaardformaat);
  • Uw toestemming voor gegevensverwerking in te trekken op elk moment;
  • Een klacht in te dienen bij een relevante toezichthoudende autoriteit.

Zie onderstaande contactgegevens om deze rechten uit te oefenen. Na verificatie van uw identiteits- en toepasbaarheidscriteria zullen we alles doen wat redelijkerwijs mogelijk is om aan het verzoek te voldoen, tenzij hiervoor volledig onredelijke maatregelen nodig zijn (bijv. Technisch of organisatorisch vrijwel onmogelijk of uiterst kostbaar). We kunnen verzoeken die onredelijk repetitief of systematisch zijn, weigeren te verwerken. Alle verzoeken worden binnen een maand (30 kalenderdagen) na ontvangst behandeld.

Zie ook het cookiebeleid voor informatie met betrekking tot het desactiveren/verwijderen van cookies.

6.Onze contactgegevens

U kan ons contacteren op volgend adres:

p/a Prof J De Schepper

Kinderkliniek UZ Brussel

Laarbeeklaan 101

1090 Brussel

7.Wijzigingen

Deze privacyverklaring is in overeenstemming met het gebruik en de mogelijkheden van onze website. Het is mogelijk dat we onze privacyverklaring wijzigen. Wanneer we wijzigingen in onze privacyverklaring publiceren, zullen we de datum van de “laatste update” wijzigen. We raden u aan om onze privacyverklaring regelmatig te lezen.